Werknemer met schulden

Vaak is er meer aan de hand. Maar juist als werkgever kunt u de helpende hand bieden. Tijdig signaleren en begeleiden is van groot belang.

Hoe kan ik mijn werknemer hulp bieden?

Heeft mijn werknemer schulden?

Voordat een gerechtsdeurwaarder beslag leg op inkomsten, kan hij bij een werkgever informatie opvragen. U bent als werkgever verplicht om op dit informatieverzoek te antwoorden. Op dat moment weet u dat uw werknemer schulden heeft.

Onderzoek heeft uitgewezen dat bijna tweederde van de werkgevers te maken krijgt met werknemers met problematische schulden.

Kan ik mijn werknemer hulp bieden?

Het is vaak lastig om je als werkgever te bemoeien met de financiën van je werknemer. Vaak is er meer aan de hand. Maar juist als werkgever kunt u de helpende hand bieden. Tijdig signaleren en begeleiden is van groot belang.

Zijn de financiële problemen inmiddels te groot, dan kan professionele schuldhulpverlening uitkomst bieden.

Niet alleen uw werknemer heeft baat bij tijdige hulp bij het oplossen van schulden. Voor u als werkgever kost een werknemer met financiële problemen veel geld.

Het Nibud heeft onderzocht dat een werknemer met schulden de werkgever jaarlijks tot wel € 13.000,00 kan kosten. Dit komt onder meer door het verlies aan productiviteit en een verhoogd ziekteverzuim.

Financieel gezonde werknemers

Op de website financieelgezondewerknemers.nl is informatie gebundeld om werkgevers te ondersteunen bij het coachen van hun werknemers bij het ontwikkelen van financieel gezond gedrag. Tevens vindt u hier informatie voor het tijdig doorverwijzen van uw werknemer met financiële problemen.

Heeft u vragen over het ondersteunen van uw werknemer bij het oplossen van zijn problematische schulden? Neem dan contact met ons op, zodat wij samen kunnen zoeken naar de beste oplossing.

Hulp bij schulden