Loonbeslag

Het gedeelte van het loon dat boven de beslagvrije voet uitkomt valt onder het loonbeslag

Algemene informatie

De deurwaarder is bij u langsgeweest met een loonbeslag. De reden hiervoor is dat uw werknemer zijn financiële verplichtingen niet is nagekomen. Hij heeft niet vrijwillig aan zijn betalingsverplichtingen uit een vonnis of dwangbevel voldaan.

Hoe werkt een loonbeslag?

Als werkgever bent u verplicht mee te werken aan een loonbeslag. Het gedeelte van het inkomen van uw werknemer, dat boven de beslagvrije voet uitkomt, moet worden overgemaakt aan de deurwaarder. De beslagvrije voet is door de deurwaarder in het beslag opgegeven. Onder het inkomen valt loon, vakantiegeld, een dertiende maand, et cetera.

Reiskosten vallen niet onder het beslag, zolang dezen niet bovenmatig zijn.

Is er door meerdere deurwaarders beslag gelegd, dan maakt u de gelden alleen aan de eerst beslagleggende deurwaarder over. Deze deurwaarder verdeelt vervolgens de ontvangsten onder alle beslagleggers.

Bij de beslagstukken, welke door de deurwaarder aan u zijn afgegeven, is een derdenverklaring-formulier bijgesloten.

Dit formulier dient door u als werkgever te worden ingevuld en uiterlijk na twee weken nadat er beslag is gelegd aan de deurwaarder te worden geretourneerd.

Verplichte medewerking

Als werkgever bent u verplicht het derdenverklaring-formulier in te vullen en aan de deurwaarder terug te sturen.

Vervolgens bent u verplicht de gelden, welke boven de beslagvrije voet uitkomen af te dragen aan de deurwaarder.

Stuurt u het derdenverklaring-formulier niet retour en/of draagt u geen gelden boven de beslagvrije voet af aan de deurwaarder?

In dat geval loopt u het risico dat u aansprakelijk wordt gesteld voor alles dat uw werknemer dient te betalen. De deurwaarder kan u voor de rechter dagvaarden en vorderen dat u wordt veroordeeld om hetgeen waarvoor beslag is gelegd te voldoen.  Ook de kosten van deze procedure komen voor uw rekening.

Het komt in onze praktijk overigens zelden voor dat wij genoodzaakt zijn een werkgever te dagvaarden. Neem bij vragen en/of onduidelijkheden altijd direct contact met ons op!